Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Kasteel Wittem met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Kasteel Wittem behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Kasteel Wittem, die geen eigendom zijn van Kasteel Wittem, maar zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Als deze links geactiveerd worden, verlaat u onze website. Hoewel Kasteel Wittem uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Kasteel Wittem worden onderhouden wordt afgewezen.

Kasteel Wittem sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband houdt met de website.